Notaris

Aankoop van de woning

Een notaris zorgt voor de overdracht van uw woning.
Studieschuld Hypotheek regelt de notaris voor u.
Meer weten lees verder of ... .

Wil jij weten hoeveel hypotheek je kan krijgen ondanks je studieschuld?

Bereken nu gratis je hypotheek, direct antwoord
(indien niet van toepassing vul dan een 0 in)
(optioneel)

Hiervoor wordt een leverings- en hypotheekakte opgesteld door de notaris.

Leveringsakte

In een leveringsakte, ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd, wordt opgenomen dat de eigendom van het huis overgaat naar de koper. De afspraken die u in de koopovereenkomst hebt gemaakt, komen dan ook weer terug in de leveringsakte.

Deze wordt eventueel samen met de notaris en beide partijen aangevuld met ontbrekende afspraken. De notaris verzoekt de koper en geldverstrekker zorg te dragen voor een tijdige betaling. Zowel de koper als de geldverstrekker van de koper moeten ervoor zorgen dat de betalingen op tijd zijn overgemaakt. De koper en geldverstrekker maken het geld over op een derdengeldenrekening van het notariskantoor.

Derdengeldenrekening

Een derdengeldenrekening is een zakelijke tussenrekening van het notariskantoor waar u de hypotheek laat passeren. Alleen via deze werkwijze kan er een juridische eigendomsoverdracht plaatsvinden.

U krijgt van het notariskantoor waar de hypotheek gaat passeren een nota van afrekening. Op deze nota van afrekening staat meestal nog een bedrag te betalen op. Dit bedrag kunt u dan overmaken naar deze tussenrekening. Het notariskantoor kan de boeking op deze wijze makkelijk terugvinden en zo verwerken in de transactie.

Het notariskantoor garandeert op deze wijze richting de verkoper dat bij ondertekening van de akte het geld er is. De notaris draagt er zorg voor dat de getekende akte bij het kadaster wordt ingeschreven.  Door de inschrijving in het kadaster is de eigendomsoverdracht een feit en is hiermee de woning op naam van koper gezet.

Zodra aan de notaris zeker is geworden dat het kadaster de akte heeft ingeschreven, wordt de (netto-)verkoopopbrengst door de notaris aan verkoper uitbetaald. De notaris staat er ook jegens de koper voor in dat de hypotheek van de verkoper van de woning af gaat. In het voortraject moet de notaris daarom checken of er een hypotheek op de woning zit. Is dit het geval dan dient hij op tijd aan de betreffende bank medewerking te vragen voor het royement van die hypotheek.

Hypotheekakte

In een hypotheekakte staat vastgelegd dat u in ruil voor een geldlening de woning als onderpand geeft aan de geldverstrekker. Deze akte is er om de geldverstrekker te beschermen.

Wanneer u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt heeft de geldverstrekker het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen. Dit recht eindigt wanneer de lening is afgelost.

Overige werkzaamheden

Ook voor een schenking en de vastlegging hiervan kun je terecht bij een notaris

Dit artikel word u aangeboden door:

Notaris

Waarom kiezen voor Studieschuld Hypotheek?

Persoonlijke Adviseur
Als uw Persoonlijke Adviseur krijgt u van mij de volledige begeleiding van A t/m Z! Deze begeleiding staat garant voor een succesvolle aankoop.
Geen verplichtingen
Tot het moment van het ondertekenen van onze Opdracht tot Dienstverlening bent u ons niets verplicht, is alles nog vrijblijvend en zonder enige kosten.
100% Onafhankelijk
BIJ Studieschuld Hypotheek. bent u verzekerd van 100% onafhankelijk hypotheek advies. Er zijn geen financiële afspraken en of bindingen met hypotheek aanbieders.
24/7 Bereikbaar voor vragen
Wij beantwoorden alle richting ons gestelde vragen altijd binnen 24uur en doen dit 7 dagen per week.

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Wilt u vrijblijvend en zonder verplichtingen kennis nemen van de werkzaamheden en mogelijkheden van Studieschuld Hypotheek?

Klik dan op de download button. U kunt hier zonder kosten onze Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument downloaden.

Download

    Contact met Studieschuld Hypotheek

    Bij Studieschuld Hypotheek ben jij verzekerd van een eigen persoonlijke Financiële Coach. Heb je een vraag stel deze gerust aan mij en laat jouw gegevens achter.

    Studieschuld Hypotheek gaat uiteraard vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Jou financieel adviseur werkt volgens de wet en regelgeving van AVG.