Studieschuld Hypotheek

Studieschuld Hypotheek

Een Studieschuld Hypotheek vraag je aan als jij jouw studie hebt afgerond en je wilt een woning kopen. Als starter op de woningmarkt is het wel noodzakelijk om voor de woning een hypotheek af te sluiten. Je hebt echter ook een studieschuld. Dan kun je terecht bij Studieschuld Hypotheek! Wij zijn er voor starters die hun studie hebben afgerond, baan hebben gevonden en nu een huis willen kopen.

Wil jij weten hoeveel hypotheek je kan krijgen ondanks je studieschuld?

Bereken nu gratis je hypotheek, direct antwoord
(indien niet van toepassing vul dan een 0 in)
(optioneel)
Inkomen

Beschik jij over een vast inkomen met een dienstverband voor onbepaalde tijd of krijg je na de volgende contractverlenging een baan voor onbepaalde tijd (intentieverklaring), dan kunnen wij je helpen. Deze groep starters ondervinden de meeste problemen bij het aanvragen van een hypotheek. Heb jij een vraag?

Studieschuld Hypotheek

Problemen die je kunt ondervinden bij een aanvraag van een hypotheek met een studieschuld zijn:

 1. Minder kunnen lenen!
 2. Je hebt meer eigen geld nodig om toch te kunnen kopen!
 3. Het niet kunnen kopen omdat je een studieschuld hebt en dit jou beperkt in de aankoop!
 4. Niet aan de juiste documenten kunnen komen voor een hypotheek aanvraag.
 5. Verkeerde marktwaarde vastgesteld via woningtaxatie

Wil jij meer informatie?

Diploma behaald

Diploma Behaald

Oplossingen & Problemen

Studieschuld Hypotheek heeft voor deze en nog andere mogelijke problemen in veel gevallen de oplossing voor jou.
De oplossing die voor jou het beste is, neem ik graag met je door. Geen situatie en aanvraag is immers hetzelfde en vraagt om een persoonlijke aanpak. Kom gerust met je verhaal naar mij. Je bent niet de eerste die graag een hypotheek wil afsluiten met een studieschuld! Heb jij een probleem met het aanvragen van een hypotheek?

Eigen Plekje

Net als veel starters op de woningmarkt wil je graag een eigen plekje. Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn, zonder regels van buitenaf waarmee je rekening dient te houden. Waar te beginnen? Het is allemaal niet zo moeilijk als je denkt. Bel nu met Studieschuld Hypotheek en laat je meenemen in de voorbereidingen en de vervolgstappen!

DUO Lening

Duo

Studieschuld Hypotheek & Status Studieschuld

De status van je studieschuld kun je snel en eenvoudig opvragen op via DUO. Houd hierbij rekening dat het overzicht de oorspronkelijke schuld weergeeft. Je kunt dit vinden in de rubriek mijn berichten. 

Welk bericht je dient te kiezen is afhankelijk van de start aflosfase. Is de aflosfase in het jaar 2017 of later begonnen dan tref je dit bericht aan 2 maanden voordat je bent begonnen met het terugbetalen. Wil je naar mijn berichten in Duo klik hier.

Vaak voorkomende maanden dat het bericht wordt en/of is verstuurd zijn de maanden november en december.

Is het overzicht niet te vinden, dan kun je online een kopie aanvragen via het online contactformulier. Dat ziet er zo uit:

Contactformulier DUO
Dienst Uitvoerend Onderwijs registreert alle studieschulden die studenten van de overheid hebben ontvangen. 

Deze schulden staan niet bij de BKR vermeld.
Studieschuld Hypotheekberekening aanvraag

Bij het aanvragen van de hypotheekberekening vragen wij je om een aantal documenten aan te leveren. Wij vragen dit aan jou zodat wij de berekening zo goed en realistisch willen berekenen voor je. Zonder de gevraagde documenten aan te leveren kunnen we ook een berekening maken voor je alleen is de berekening dan minder nauwkeurig.

Aan te leveren documenten zijn:
 • De status van je oorspronkelijke studieschuld
 • De status van je BKR registratie
 • Een ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring
 • Een recente salarisstrook van maximaal 1 maand oud
Studieschuld bkr

Financiële verplichtingen zoals bijvoorbeeld een mobiel die meer heeft gekost dan € 250,00 en in combinatie met een abonnement is aangeschaft staat bij de BKR geregistreerd. Ook een roodstand mogelijkheid staat bij de BKR vermeld. Een studieschuld bkr registratie bestaat niet.

Studieschuld bkr zijn twee aparte en los van elkaar staande onderwerpen. Er zijn ideeën geopperd in de politiek om een studieschuld bkr te gaan registreren maar zover is het nog niet. Banken en adviseurs hebben genoeg middelen om dit te kunnen controleren

Een studieschuld bkr is niet geregistreerd en hoeft een hypotheekaanvraag niet in de weg te staan. Er zijn situaties denkbaar dat de studielening niet direct hoeft te worden ingelost. Wil je meer weten over de bkr registraties klik dan hier

Mijn BKR
Moet je je studieschuld opgeven bij hypotheek

Ja het verzwijgen van je studieschuld is mogelijk, alleen niet verstandig. Zeker ook risicovol bij een hypotheek met NHG garantie. Deze NHG garantie vervalt op het moment dat je er aanspraak op wilt maken en er naar voren komt dat je dit bij de aanvraag hebt verzwegen. Je bent namelijk verplicht te melden dat je een studieschuld hebt bij het aanvragen van een hypotheek met NHG. Je pleegt dan ook fraude wanneer je dit verzwijgt.

Werkgeversverklaring opvragen

Vraag bij je werkgever om een ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring. Heeft je werkgever er geen dan kun je deze bij ons downloaden. Klik op de download werkgeversverklaring button om deze gratis te downloaden.

Studiefinanciering Hypotheek

Een studiefinanciering hypotheek kun je niet aanvragen. Dit zijn twee verschillende financieringen. Je kan wel met een afgeronde studie, welke je hebt betaald met een studiefinanciering een hypotheek aanvragen, uiteraard dien je hiervoor wel inkomen te hebben. Dit inkomen kan uit je eigen bedrijf komen als zelfstandig ondernemer of via een werkgever. Indien je inkomen hebt via een werkgever dien je een werkgeversverklaring op te vragen.

Meest recente salarisstrook

Stuur ons altijd een recente salarisstrook toe (maximaal één maand oud). Zorg ervoor dat je alle documenten in één keer naar ons toe mailt, dat is wel zo overzichtelijk.

Daarnaast is de berekening altijd indicatief en onder voorbehoud van acceptatie van de geldverstrekker die onze aanvraag in behandeling heeft.

Hypotheek aanvragen met studieschuld

Je kunt een hypotheek aanvragen met studieschuld uiteraard heeft jouw studieschuld wel invloed op de te verstrekken hypotheek. Dit staat met elkaar in verbinding. Hoe hoger jouw studieschuld is des te lagere hypotheek kun je aanvragen. Deze connectie met elkaar is ervoor te zorgen dat alles betaalbaar blijft en jij niet in de financiële problemen komt. Wil jij weten wat voor mogelijkheden jij hebt vul dan hierboven de aanvraag in en je ontvangt vrijblijvend van mij een mail met hierin jouw mogelijkheden weergegeven.

Oorspronkelijke Studieschuld

Jouw oorspronkelijk geregistreerde studieschuld

en het bijbehorende aflossingsbedrag zijn altijd het uitgangspunt bij het maken van een hypotheek berekening van jouw oorspronkelijke studieschuld welke bij DUO staat geregistreerd. Dit doen zij vanwege dat aan het begin van jouw terugbetalingstermijn een maandbedrag wordt vast gesteld.

Er zijn twee looptijden mogelijk van terugbetaling van jouw studieschuld. De 1e looptijd van jouw studieschuld kan 2015 of eerder zijn dan dien jij je studieschuld in 15 jaar terug te betalen.

De tweede looptijd is de nieuwe looptijd die vanaf 1 september 2015 is ingegaan en deze looptijd is 35 jaar. Doordat deze looptijd langer is wordt het vastgestelde maandbedrag lager. Hierdoor wordt jouw maximale verstrekking van de hypotheek hoger dan in de eerste looptijd.

Looptijd 1 in 15 jaar aflossen

 Voorbeeld studieschuld welke in 15 jaar is afgelost

Bij een studieschuld die in een periode van 15 jaar wordt afgelost is de wegingsfactor van de studieschuld 0,65% van de oorspronkelijke studie lening dat houdt in dat jij bij een studieschuld van € 30.000,- hiervan maandelijks 0,65% terug betaald. Dat komt neer op 0,65% x € 30.000,- is € 195,00.

Deze maandelijkse terugbetaling van € 195,00 wordt in mindering gebracht op wat jij elke maand aan maandlasten mag uitgeven aan jou nog aan te vragen maximale hypotheek. Op deze manier leen je niet teveel.

Deze 0,65% noemen ze een wegingsfactor die door de overheid wordt vastgesteld. De overheid laat zich hierover voorlichten door het NIBUD. Het NIBUD houd zich bezig met wat de gemiddelde inkomsten, uitgaven en kosten zijn van de inwoners van NEDERLAND.

Looptijd 2 in 35 jaar aflossen

Voorbeeld studieschuld welke in 35 jaar is afgelost

Bij een studieschuld die in een periode van 35 jaar wordt afgelost is de wegingsfactor van de studieschuld 0,35% van de oorspronkelijke studie lening dat houdt in dat jij bij een studieschuld van € 30.000,- hiervan maandelijks 0,35% terug betaald. Dat komt neer op 0,35% x € 30.000,- is € 105,00.

Deze maandelijkse terugbetaling van € 105,00 wordt in mindering gebracht op wat jij elke maand aan maandlasten mag uitgeven aan jou nog aan te vragen maximale hypotheek. Wel z’n veilige gedachte.

Deze 0,35% is een lagere wegingsfactor als in het eerste voorbeeld. Deze factor kan ook lager zijn omdat de looptijd nu 35 jaar is. Door deze langere looptijd en lagere maandlasten zijn geldverstrekkers bereid om jou meer hypotheek te verstrekken.

Extra Aflossing studieschuld

Heeft een extra aflossing studieschuld nut?

Dat ligt aan het moment van de aflossing en aan de hoogte van de aflossing. ben je net begonnen met het terugbetalen van je studieschuld en je betaald  bijvoorbeeld 2 of 3 termijnen van je terugbetaling extra, dan zal dat niet direct een hogere maximale hypotheekverstrekking inhouden.

Ben je al heel wat jaren bezig en bijvoorbeeld ruim over de helft dan kan het zinvol zijn om een extra aflossing te doen van bijvoorbeeld € 1.000,- of hoger en daarna een herberekening aan te vragen bij DUO.

DUO maakt op dat moment een nieuwe herberekening met een nieuw  te betalen maandbedrag wat aanzienlijk lager zal zijn dan je eerste maandbedrag. Hierdoor zul je merken dat er meer hypotheek verstrekt wordt zodat de mogelijkheden ruimer zijn dan dat deze voorheen waren.

Met deze twee voorbeelden met verschillende looptijden wordt het effect studieschuld op hypotheek duidelijker gemaakt!

Wat als je studieschuld niet opgeeft bij hypotheek?

Op het moment van een hypotheek aanvraag dien jezelf aan de Financieel Adviseur te melden dat je een studieschuld hebt. Een Financieel Adviseur zal er in 99 van de 100 hypotheekadvies gesprekken ook zelf naar vragen. Door alles te melden aan je Financieel Adviseur is hij zo in staat om jou te voorzien van een zo goed mogelijk advies. Advies dat aansluit bij je levensfase, wensen en behoefte.

Wat als je studieschuld niet opgeeft bij hypotheek?

Dan ben je in overtreding en pleeg je fraude. Fraude is bij wet verboden en strafbaar je kunt hiervoor vervolgd worden. De kans is klein maar aanwezig. Een fraude registratie wil jij niet achter je naam hebben staan.  Daarnaast is er een kans aanwezig dat wanneer jij een huis hebt aangekocht en hiervoor een hypotheek hebt afgesloten met NHG Nationale Hypotheek Garantie. Deze garantie kan komen te vervallen in geval van gedwongen verkoop en jijzelf met de restschuld achterblijft. Naast dat jij op dat moment je huis kwijt bent krijg je ook te maken met een financiele schuld. Indien je deze niet kan oplossen is er geen financiele instelling die jou hierbij gaat helpen je staat immers geregistreerd als Fraudeur.

Kortom wat als je studieschuld niet opgeeft bij hypotheek:

 • overtreding van de wet en pleeg je fraude
 • kans op vervolging
 • een registratie achter je naam als fraudeur
 • bij het aanspraak maken op de NHG regeling deze aanspraak vervalt
 • geen mogelijke financiele ondersteuning krijgt en hierdoor in de financiele problemen komt.

Hypotheek Studieschuld

Een Hypotheek Studieschuld is mogelijk. Beide schulden kunnen samen naast elkaar blijven lopen. Naast je studieschuld kun je dus ook een hypotheek hebben. Dit is alleen mogelijk indien het inkomen toereikend is zodat de maandelijkse lasten voor jouw studieschuld betaalbaar blijven. Er wordt gekeken naar jouw bruto jaarinkomen en welke woonlasten jij mag hebben met dit bruto inkomen. In vaktermen noemen ze dit de woonquote.

Hypotheek Studieschuld is dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De maximale lasten die jij per maand dus mag verwonen worden verlaagd met de maandelijkse lasten die jij betaald aan Duo voor jouw studieschuld.

Voorbeeld: 

Stel je mag per maand maximaal voor € 750,00 aan hypotheek betalen maar je betaald ook € 50,00 per maand aan Duo dan mag jij nog maar maximaal (€ 750,00 – 50,00) = € 700,00 per maand  uitgeven voor jou hypotheek.

Wij willen een hypotheek

Hypotheek Studieschuld

Waarom kiezen voor STUDIESCHULD HYPOTHEEK?

Persoonlijke Adviseur
Als jou Persoonlijke Adviseur krijg jij van mij de volledige begeleiding van A t/m Z! Deze begeleiding staat garant voor een succesvolle aankoop.
Geen verplichtingen
Tot het moment van het ondertekenen van onze Opdracht tot Dienstverlening ben jij ons niets verplicht, is alles nog vrijblijvend en zonder enige kosten.
100% Onafhankelijk
Bij Studieschuld Hypotheek. ben jij verzekerd van 100% onafhankelijk hypotheek advies. Er zijn geen financiële afspraken en of bindingen met hypotheek aanbieders.
24/7 Bereikbaar
Wij beantwoorden alle richting ons gestelde vragen altijd binnen 24uur en doen dit 7 dagen per week.

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Wil jij vrijblijvend en zonder verplichtingen kennis nemen van de werkzaamheden en mogelijkheden bij Studieschuld Hypotheek?

Klik dan op de download button. Je kunt hier zonder kosten onze Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument downloaden.

Download

  Contact met Studieschuld Hypotheek

  Bij Studieschuld Hypotheek ben jij verzekerd van een eigen persoonlijke Financiële Coach. Heb je een vraag stel deze gerust aan mij en laat jouw gegevens achter.

  Studieschuld Hypotheek gaat uiteraard vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Jou financieel adviseur werkt volgens de wet en regelgeving van AVG.